DIKUL - logo

SGC – splošni geslovnik COBISS.SI

SGC (Splošni geslovnik COBISS.SI) je normatvna baza podatkov za predmetne oznake.