DIKUL - logo

ZAL/ISBN - slovenski založniki

ZAL/ISBN je register vseh, ki se v Sloveniji ukvarjajo z izdajanjem in zalaganjem predvsem zaključenih publikacij, ne glede na medij. Javno dostopni podatki so: naziv prijavitelja ali založnika, kratica oz. akronim, če je v rabi, sedež založbe (kraj s poštno oznako, ulica in hišna številka) ter oznaka prijavitelja ali založnika.

V bazo podatkov so vključeni podatki o profesionalnih založnikih in tudi o založnikih, ki se z založništvom ukvarjajo občasno. Vključeni so tudi podatki o posameznikih, samozaložnikih, ki bolj ali manj redno izdajajo svoja dela. Samozaložniki s predvideno eno samo objavo so združeni pod skupno oznako prijavitelja ali založnika in njihovi podatki v bazi niso javno dostopni.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks, po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

PomenPredponaPrimer iskanja
Akronim prijaviteljaMN=MN=EPF
AktivnostAT=AT=izobra*
Identifikator založnikaPN=PN=978-961-61*
Ime prijavitelja/založnikaNA=NA=uni*
MestoCY=CY=Nova Gor*
Naziv oddelkaDE=DE=agencija*
Ulica in hišna številkaST=ST=Turjaška*

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu lahko iskalnim pojmom dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje na posamezno polje v zapisu. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

PomenPriponaPrimer iskanja
Aktivnost/ATizobra*/AT
Ime prijavitelja/založnika/NAuniverz*/NA

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov

  • Vrsta baze podatkov: faktografska
  • Vrsta podatkov: podatki o založnikih
  • Število zapisov: preko 6.500
  • Posodabljanje baze: dnevno

Informacije o ponudniku

  • Izdelovalec: Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenska agencija za ISBN
  • Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
  • Telefon: +386 (0)1 58 61 333/330
  • Faks: +386 (0)1 58 61 311
  • E-pošta: cip@nuk.uni-lj.si ali isbn@nuk.uni-lj.si
  • URL:|http://www.nuk.uni-lj.si