DIKUL - logo

SNIP - faktor vpliva serijskih publikacij iz Source Normalized Impact per Paper (od 1999 dalje)

Baza podatkov SNIP (Source Normalized Impact per Paper) vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva znanstvenih publikacij, ki jih pokriva baza podatkov Scopus, in sicer od leta 1999 naprej. Dvakrat letno jo izda (ažurira) Center za znanstvene in tehnološke študije Univerze Leiden (Leiden University's Centre for Science & Technology Studies; CWTS) v sodelovanju z Elsevierjem.

Baza SNIP je v sistemu COBISS.SI razdeljena v dve glavni skupini: SNIP Science Edition (SE) za področje znanosti in tehnologije ter SNIP Social Science Edition (SSE) za področje družboslovja in humanistike.

SNIP meri faktor vpliva nekega vira tako, da prilagodi citate na osnovi skupnega števila citatov na nekem področju. Z upoštevanjem značilnosti področja posameznega vira tako omogoča neposredno primerjavo virov z različnih področij. Vplivu enega citata se pripiše višja vrednost na področjih, kjer so citati manj verjetni, in obratno. Gre za razmerje med povprečno citiranostjo nekega vira in potencialom citiranosti tega področja.

Format izpisa

Uporabniški: država, leto, ISSN, faktor vpliva, naslov revije

MARC: polja 100, 200, 210, 400

Primer:

ISSN 0093-6502 (Communication research), leto 2012, kategorija 3315 -- Communication, 1203 -- Language and Linguistics, 3310 -- Linguistics and Language

 • uvrstitev (položaj revije glede na faktor vpliva znotraj kategorije) (11/215; 22/433; 27/465)
 • četrtina (uvrstitev revije v četrtino znotraj kategorije) (1)
 • IFx (srednja vrednost faktorja vpliva znotraj kategorije) (0,850; 0,848; 0,865)
 • IFmax 1. četrtine (maksimalna vrednost faktorja vpliva znotraj 1. četrtine) (2,966; 4,302; 6,544))
 • IFmin 1. četrtine (minimalna vrednost faktorja vpliva znotraj 1. četrtine) (1,122; 1,210; 1;157
 • sledijo podatki še za drugo, tretjo in četrto četrtino

Nekatere revije so vključene v SNIP v obe bazi podatkov (SNIP SE in SNIP SSE), nekatere med njimi pa tudi v več kategorij.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks, po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

PomenPredponaPrimer iskanja
Država izdajeCO=CO=United States
ISSNSC=SC=1042-9670
KategorijaCA=CA=communication
Kategorija SECN=CN="psychiatry and mental health"
Kategorija SE -kodaCP=CP=2738
Kategorija SSECD=CD=education
Kategorija SSE - kodaCS=CS=3304
LetoPY=PY=2011
NaslovTI=TI=Astrophysical Journal Letters

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu lahko iskalnim pojmom dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje na posamezno polje v zapisu. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

PomenPriponaPrimer iskanja
Kategorija/CAchemistry/CA
Kategorija SE/CNmental()health/CN
Kategorija SSE/CNcultural()studies/CD
Naslov/TIreview(1N)biophysics/TI

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov

 • Vrsta baze podatkov: faktografska
 • Vrsta podatkov: podatki o faktorjih vpliva za serijske publikacije
 • Število zapisov: preko 367.000
 • Posodabljanje baze: dvakrat letno

Informacije o ponudniku

 • Izdelovalec: Center za znanstvene in tehnološke študije Univerze Leiden (Leiden University's Centre for Science & Technology Studies; CWTS) v sodelovanju z Elsevierjem
 • URL: http://www.journalmetrics.com/snip.php