DIKUL - logo

SGC - Splošni geslovnik COBISS.SI

SGC – Splošni geslovnik COBISS.SI je normativna baza podatkov, ki vsebuje normativne zapise za predmetne oznake v slovenščini in angleščini. Predvsem so to zapisi za občna imena (vključno z zapisi za oblike in žanre) in zemljepisna imena, v bazi pa so tudi zapisi za osebna imena, rodbinska imena, imena korporacij in naslove.

Osnova za SGC je bila normativna baza podatkov Sears H. W. Wilsona iz leta 2001, v kateri so bili zapisi za predmetne oznake iz 17. knjižne izdaje Sears List of Subject Headings iz leta 2000. Za dopolnjevanje SGC z novimi izrazi se uporabljajo geslovnik Kongresne knjižnice (Library of Congress Subject Headings – LCSH, http://authorities.loc.gov/), geslovnik Francoske nacionalne knjižnice RAMEAU (Repertoire d'autorite-matiere encyclopedique et alphabetique unifie http://rameau.bnf.fr/) in drugi referenčni viri.

Pri kreiranju in redakciji zapisov za predmetne oznake SGC ter pri vzpostavljanju odnosov med izrazi se zgledujemo po zapisih LCSH ali RAMEAU. V zapisih SGC so tudi povezave z ustreznimi predmetnimi oznakami LCSH, RAMEAU ali MeSH. Jezik za predmetno označevanje SGC temelji na naknadni koordinaciji, kar pomeni, da se predmetne oznake oblikujejo brez rabe določil. Geslovnik SGC predstavljajo slovar izrazov (ki zajema prednostne in neizbrane izraze), odnosi med izrazi, pravila za oblikovanje zapisov za predmetne oznake ter pravila za predmetno označevanje.

SGC je splošni kontrolirani slovar, ki sega na vsa področja človeškega znanja. Predmetne oznake za občna, rodbinska in zemljepisna imena se oblikujejo v skladu s pravili SGC. Predmetne oznake za osebna imena, imena korporacij in naslove pa se oblikujejo pretežno v skladu z veljavnimi katalogizacijskimi pravili.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks, po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

PomenPredponaPrimer iskanja
Časovno določilo (eng)DZ=DZ=Civil war, 1861*
Ime korporacijeCB=CB=Združeni narodi
Koda za geografsko območjeGA=GA=e-xv*
Občno imeTN=TN=Elektrifikacija
Osebno imePN=PN=Lincoln, Abraham*
Predmetna oznaka - katera koliSU=SU=Onesnaževanje
Rodbinsko imeFN=FN=Habsburžani*
Splošno določilo (eng)DX=DX=Diseases
Zemljepisno določilo (eng)DY=DY=United States
Zemljepisno imeGN=GN=Sava*
Predmetna oznaka – normativnaSH=SH=poljska
Predmetna oznaka iz drugega sistemaSF=SF=econom*
NaslovUT=UT=talmud

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu lahko iskalnim pojmom dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje na posamezno (pod)polje v zapisu. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

PomenPriponaPrimer iskanja
Časovno določilo (eng)/DZwar/DZ
Ime korporacije/CBzdružen*()držav*/CB
Občno ime/TNtelevizij*/TN
Osebno ime/PNKristus/PN
Predmetna oznaka - katera koli/SU(franc* AND 1789)/SU
Rodbinsko ime/FNrodbina/FN
Splošno določilo (eng)/DXemployees/DX
Zemljepisno določilo (eng)/DYSlovenia/DY
Zemljepisno ime/GNSlovenija/GN

Seznam vseh iskalnih predpon in pripon, ki se uporabljajo v COBISS+, je objavljen tukaj.

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov

  • Vrsta baze podatkov: normativna
  • Vrsta podatkov: podatki o vseh vrstah predmetnih oznak (v slovenščini in angleščini)
  • Število zapisov: preko 64.000
  • Posodabljanje baze: dnevno

Informacije o ponudniku

  • Izdelovalec: IZUM -- Institut informacijskih znanosti
  • Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
  • Telefon: +386 (0)2 2520 331
  • Faks: +386 (0)2 2524 334
  • E-pošta: podpora@izum.si
  • URL: http://www.izum.si/