DIKUL - logo

JCR - faktor vpliva serijskih publikacij iz Journal Citation Reports (od 1994 dalje)

JCR (Journal Citation Reports) je faktografska baza, ki vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva (IF – impact factor) za pomembnejše serijske publikacije iz svetovne produkcije. Faktor vpliva je pomembno orodje za vrednotenje revij na podlagi podatkov o citiranosti, vzetih iz več kakor 12.000 svetovno znanih znanstvenih in strokovnih revij. Bazo JCR vsako leto izda Clarivate Analytics iz ZDA v dveh izdajah: JCR Science Edition (JCR SE) za področje znanosti in tehnologije ter JCR Social Sciences Edition (JCR SSE) za področje družboslovja.

Baza JCR je dostopna samo uporabnikom na področju Slovenije, v sistemu COBISS.SI pa so podatki na voljo od leta 1994 dalje.

Format izpisa

Uporabniški: država, leto, ISSN, faktor vpliva, naslov serijske publikacije

MARC: polja 100, 110, 200 in 300

Primer:

ISSN 0021-8782 (Journal of anatomy), leto 2005, kategorija AY -- anatomy & morphology

 • uvrstitev (položaj revije glede na faktor vpliva znotraj kategorije) (4/15)
 • četrtina (uvrstitev revije v četrtino znotraj kategorije) (1)
 • IFx (srednja vrednost faktorja vpliva v tej kategoriji) (1.592)
 • IFmax 1. četrtine (maksimalna vrednost faktorja vpliva znotraj 1. četrtine) (4.0)
 • IFmin 1. četrtine (minimalna vrednost faktorja vpliva znotraj 1. četrtine) (2,01)
 • sledijo še podatki za drugo, tretjo in četrto četrtino

Nekatere revije so vključene v obe bazi podatkov (JCR SE in JCR SSE), nekatere med njimi pa tudi v več kategorij.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks, po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

PomenPredponaPrimer iskanja
Država izdajeCO=CO=Belgium
ISSNSC=SC=0141-9331
KategorijaCA=CA=communication
Kategorija SECN=CN=veterinary sciences
Kategorija SE - kodaCP=CP=ZC
Kategorija SSECD=CD=applied linguistics
Kategorija SSE - kodaCS=CS=OT
LetoPY=PY=2011
NaslovTI=TI=philosophical magazine

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu lahko iskalnim pojmom dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje na posamezno polje v zapisu. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

PomenPomenPrimer iskanja
Kategorija/CAlanguage/CA
Kategorija SE/CNveterinary()sciences/CN
Kategorija SSE/CNfamily()studies/CD
Naslov/TIlaw(1N)economics/TI

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov

 • Vrsta baze podatkov: faktografska
 • Vrsta podatkov: podatki o faktorjih vpliva za serijske publikacije
 • Število zapisov: preko 227.000
 • Posodabljanje baze: enkrat letno

Informacije o ponudniku

 • Izdelovalec: Clarivate Analytics
 • Naslov: 22 Thomson Place, 36T3, Boston, MA 02210
 • Telefon: +442035536154
 • URL: http://clarivate.com/