DIKUL - logo

ELINKS – dostop do e-publikacij z zapisi v COBIB

ELINKS je baza podatkov o spletnih povezavah do elektronskih publikacij. Namenjena je ažuriranju spletnih naslovov in preverjanju možnosti dostopa do elektronskih publikacij iz vzajemne bibliografske baze podatkov COBIB. Zaradi povezave med zapisi v obeh bazah podatkov je vedno na voljo trenutno veljavna elektronska lokacija iskane publikacije.

Baza ELINKS zajema predvsem internetne naslove serijskih publikacij in elektronskih knjig, do katerih je omogočen dostop omejenemu številu uporabnikov na osnovi različnih pogodb med knjižničnimi konzorciji in ponudniki informacijskih servisov, ter internetne naslove drugih elektronskih publikacij.

Posamezen zapis v ELINKS vsebuje identifikacijske podatke o elektronski publikaciji (ISSN), spletni naslov (URL) ter povezavo do bibliografskega zapisa za to publikacijo v COBIB (COBISS-ID). Navedeni spletni naslov omogoča dostop do izvlečkov ali polnih besedil člankov izbrane elektronske publikacije.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks, po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

PomenPredponaPrimer iskanja
AvtorAU=AU=René Descartes*
COBISS.SI-IDCI=CI=709931
Datum ažuriranja povezaveDT=DT=201601*
Datum paketaDB=DB=20160330
Druge identifikacijske oznakeNP=NP="10.1007/3-540-48854-5"
ISBNBN=BN=0-08-043872-5
ISSNSN=SN=0268-4012
Leto izidaPY=PY=2012
Lokalna bazaLB=LB=CTK
Način avtorizacijeST=ST=1
NaslovTI=TI=European journal*
Nosilec pogodbeSI=SI=50100
OpombaSC=SC=dostopno za člane*
PonudnikPN=PN=Emerald
Tip storitveTP=TP=1
URLUR=UR="http //jts.oxfordjournals.org/"
RT=Vrsta viraRT=2
ZaložnikPU=PU=World Scientific

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu lahko iskalnim pojmom dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje na posamezno (pod)polje v zapisu. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

PomenPriponaPrimer iskanja
Avtor/AURené (W) Descartes/AU
Način avtorizacije/ST1/ST
Naslov/TIEuropean (W) jour*/TI
Opomba/SC(ul not um)/SC
Ponudnik/PNElsevier*/PN
URL/URJSTOR/UR
Založnik/PUScientific/PU

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov

  • Vrsta baze podatkov: faktografska
  • Vrsta podatkov: podatki o internetnih naslovih serijskih publikacij in elektronskih knjig
  • Število zapisov: preko 450.000
  • Posodabljanje: občasno

Informacije o ponudniku

  • Izdelovalec: IZUM -- Institut informacijskih znanosti
  • Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
  • Telefon: +386 (0)2 2520 331
  • Faks: +386 (0)2 2524 334
  • E-pošta: podpora@izum.si
  • URL:|http://www.izum.si/