DIKUL - logo

DOM/UKM - domoznanstvo UKM

DOM/UKM je domoznanska bibliografska baza podatkov z območja Maribora in severovzhodne Slovenije. Baza je zaključena in zajema pretežno bibliografske zapise za članke iz časopisov, časnikov, glasil, biltenov in zbornikov, monografij in drugih publikacij iz obdobij 1945–1968 in 1986–2000. Vsebinska klasifikacija zapisov je narejena po posebnem hierarhičnem geselskem sistemu (tezavru), ki vsebuje geografska, vsebinska in biografska gesla.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo, po katerem iskalnem indeksu želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

PomenPredponaPrimer iskanja
AvtorAU=AU=Katarina Šulek
Knjižna zbirkaCL=CL=Panonika
Kraj založbePP=PP=Ruše
Leto izidaPY=PY=1995
NaslovTI=TI=Park dvorca Dornava
Naslov viraSO=SO=Večer
OpombaSU=SU=Babičev mlin*
Predmetne oznakeGE=GE=Arhitektura
Tip dokumentaDT=DT=2
ZaložnikPU=PU=Cankarjeva zalo*

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu lahko iskalnim pojmom dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje na posamezno polje v zapisu. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

PomenPriponaPrimer iskanja
Avtor/AUPartljič/AU
Naslov/TIUniverza/TI
Naslov vira/SOVečer/SO
Opomba/SU(Anton* (W) Ingolič*)/SU
Predmetne oznake/GEEtnologija/GE

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov

  • Vrsta baze podatkov: bibliografska
  • Vrsta podatkov: domoznanski podatki (območje Maribora in severovzhodne Slovenije)
  • Število zapisov: 136.177
  • Posodabljanje baze: se ne posodablja

Informacije o ponudniku

  • Izdelovalec: Univerzitetna knjižnica Maribor, Enota za domoznanstvo (1986--2000)
  • Naslov: Gospejna ulica 10, 2000 Maribor, Slovenija
  • Telefon: +386 (0)2 25 07 434
  • Faks: +386 (0)2 25 27 558
  • E-pošta: ukm-domoznanstvo@uni-mb.si ali ukm@uni-mb.si
  • URL: http://www.ukm.um.si