DIKUL - logo

COLIB – podatki o knjižnicah

Baza podatkov COLIB vsebuje podatke o knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS kot polnopravne ali pridružene članice. Poleg informativnih in kontaktnih podatkov so v tej bazi tudi podatki, ki enolično določajo knjižnico v okviru nacionalnega sistema, ter podatki, potrebni v posameznih programskih segmentih COBISS3.

Seznam iskalnih predpon in pripon

Seznam iskalnih predpon

Z uporabo iskalnih predpon določimo iskalni indeks, po katerem želimo iskati. V nadaljevanju je seznam iskalnih predpon s pomenom in primeri:

PredponaPomenPrimer iskanja
AC=Akronim v sistemu COBISSAC=CTK
MC=Članstvo v sistemu COBISSMC=2
AS=Dostopnost storitevAS=1
NA=Ime institucije/knjižniceNA=fakulteta za medije
CI=KrajCI=Koper
RP=Odgovorne osebeRP=Jasna
ST=Status knjižniceST=1
SI=Številčna oznaka knjižnice - siglaSI=50001
UN=UniverzaUN=101
LT=Vrsta knjižniceLT=2

Seznam iskalnih pripon

Pri iskanju po osnovnem indeksu lahko iskalnim pojmom dodamo iskalno pripono in na ta način omejimo iskanje na posamezno polje v zapisu. V nadaljevanju je seznam iskalnih pripon s pomenom in primeri:

PriponaPomenPrimer iskanja
/NAIme institucije/knjižnicefakultet* and zootehniko/NA
/RPOdgovorne osebeKovac*/RP

Informacije o bazi podatkov in ponudniku

Informacije o bazi podatkov:

  • Vrsta baze podatkov: faktografska
  • Vrsta podatkov: podatki o knjižnicah
  • Število zapisov: preko 900
  • Posodabljanje baze: dnevno

Informacije o ponudniku:

  • Izdelovalec: IZUM - Institut informacijskih znanosti
  • Naslov: Prešernova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
  • Telefon: +386 (0)2 2520 331
  • Faks: +386 (0)2 2524 334
  • E-pošta: podpora@izum.si
  • URL: http://www.izum.si/